Ο όρος "προσωπικά δεδομένα" όπως χρησιμοποιείται στο παρόν κείμενο, αναφέρεται σε πληροφορίες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας. To medical4u.club4u.gr, σε συμμόρφωση προς το άρθρο 24 παρ. 3 του Νόμου 2472/1997 για την "προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα", την απόφαση 408/30-11-1998 του κ. Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την κανονιστική πράξη 1/1999, ενημερώνει τον χρήστη τα ακόλουθα:

Συλλογή και Χρήση Δεδομένων
Όταν επισκέπτεστε το διαδικτυακό μας τόπο medical4u.club4u.gr, δεν συλλέγουμε καμία προσωπική πληροφορία που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αναγνώρισή σας, χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Ενδέχεται να συγκεντρώσουμε πληροφορίες που σάς αφορούν, τις οποίες εσείς επιλέγετε να μάς δώσετε ή να εισάγετε στο διαδικτυακό μας τόπο medical4u.club4u.gr οικειοθελώς, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται κάποια από τα στοιχεία αυτά που μπορούν να οδήγησουν σε αποκάλυψη της ταυτότητας σας, "αναγνωρίσιμα προσωπικά στοιχεία", όπως το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός τηλεφώνου σας.
Το medical4u.club4u.gr διατηρεί αρχείο με προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το διάστημα που εύλογα απαιτείται για τους σκοπούς που εξυπηρετούν και σύμφωνα πάντα με όλες τις νομικές ή ηθικές επιταγές που ισχύουν σχετικά με την τήρηση και διαχείριση εγγράφων.

Σκοπός Επεξεργασίας
Ο κύριος σκοπός τής συλλογής και τής επεξεργασίας των αναγνωρίσιμων προσωπικών στοιχείων είναι η παροχή των υπηρεσιών που ζητήσατε ή η εξατομίκευση πληροφοριών, για την εξυπηρέτησή σας. Οι πληροφορίες τις οποίες μας επιδίδετε διατηρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Μη Αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων
Το medical4u.club4u.gr δεν εμπορεύεται, μοιράζεται ή διανέμει, με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη. Εν τούτοις, υπάρχει περίπτωση, προσωπικά δεδομένα να μεταφερθούν περιστασιακά σε τρίτα μέρη, τα οποία ενεργούν εκ μέρους και για λογαριασμό του medical4u.club4u.gr, ή σε σχέση με τη δραστηριότητα του medical4u.club4u.gr, για περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με τον σκοπό στον οποίο αποσκοπούσε η εξ αρχής συλλογή των δεδομένων.
Στην περίπτωση κατά την οποία, η αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων σε τρίτο μέρος, είναι απαραίτητη για οποιονδήποτε λόγο, το medical4u.club4u.gr θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια, όταν αυτό είναι εφικτό, να διασφαλίσει ότι η αποκάλυψη και ο σκοπός χρήσης αυτών των δεδομένων καθίσταται σαφής.
Τα παραπάνω τρίτα μέρη ίσως εφαρμόζουν διαφορετικές πολιτικές σχετικά με την χρήση προσωπικών πληροφοριών. Παρ' όλα αυτά, θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να διασφαλίσουμε ότι τα εν λόγω τρίτα μέρη, παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας με το medical4u.club4u.gr και πως όποτε κριθεί απαραίτητο, θα δεσμεύσουμε αυτά δια συμφωνίας ώστε να επεξεργαστούν τα δεδομένα που τους παρασχέθηκαν μόνο για τους σκοπούς που ρητά εξουσιοδοτήθηκαν από το medical4u.club4u.gr.

Ασφάλεια και Εμπιστευτικότητα
Το medical4u.club4u.gr χρησιμοποιεί φυσικές και τεχνικές διαδικασίες, για να επιχειρήσει να προστατέψει τα προσωπικά σας δεδομένα. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι αυτά θα διασφαλίζονται πλήρως από άτομα που ίσως επιχειρήσουν να παρακάμψουν τα μέτρα ασφάλειας ή να υποκλέψουν μεταδόσεις στο Internet.

Ανώνυμα Δεδομένα για Στατιστική Χρήση
Οι περισσότερες πληροφορίες που συλλέγει το club4u.gr από το διαδικτυακό του τόπο αποτελούν ανώνυμες πληροφορίες, όπως ποιες σελίδες επισκεφθήκατε ή τι είδους έρευνα εκτελέσατε. Το medical4u.club4u.gr επεξεργάζεται τις ανώνυμες πληροφορίες σαν μέσο βελτίωσης των περιεχομένων του διαδικτυακού του τόπου ή για να συλλέξει συνολικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με την χρήση του διαδικτυακού τόπου.
Κατά την προσπάθειά του αυτή, το medical4u.club4u.gr, μπορεί να εγκαταστήσει "cookies", τα οποία συλλέγουν το first level domain name, την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία έλαβε χώρα η πρόσβαση. Τα "cookies" δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα για την ανακάλυψη της ταυτότητας του χρήστη. Ένα "cookie", αποτελεί μια μικρή πληροφορία που αποστέλλεται στον "browser" και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα "cookies" δεν προκαλούν βλάβη στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον "browser" σας να σας ειδοποιεί κάθε φορά που εντοπίζει ένα "cookie", δίνοντάς σας έτσι την δυνατότητα να επιλέξετε εάν επιθυμείτε να το δεχτείτε ή όχι.

Σύνδεσμοι με άλλους διαδικτυακούς τόπους
Η αναφερόμενη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εφαρμόζεται μόνο στο διαδικτυακό τόπο medical4u.club4u.gr, εξαιρώντας τους διαδικτυακούς τόπους που ανήκουν σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Το medical4u.club4u.gr, μπορεί να παρέχει συνδέσμους (links.) με άλλους διαδικτυακούς τόπους που ίσως ενδιαφέρουν τους επισκέπτες μας. Οι πρακτικές που σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα των διαδικτυακών αυτών τόπων που συνδέονται με τη δικό μας είτε μέσω διαφημίσεων, είτε άλλων, δεν καλύπτονται από την Παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η παρούσα ιστοσελίδα, medical4u.club4u.gr, έχει ως στόχο την πληροφόρηση και επικοινωνία των χρηστών - επισκεπτών της. Η πρόσβαση σ' αυτή και η χρήση της υπόκειται στους ακόλουθους όρους και κανόνες:

1. Κάθε πληροφορία, κείμενο, εικόνα, σχέδιο, λογισμικό, ή οπτικοακουστικό έργο που εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα του medical4u.club4u.gr αποτελεί είτε πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα και ως εκ τούτου προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2121/1993 «περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων» είτε παρατίθεται με την άδεια του δημιουργού του. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, διανομή, τροποποίηση ή χρήση τους για εμπορικό σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του medical4u.club4u.gr .

2. Το medical4u.club4u.gr και οι διαχειριστές του καταβάλουν κάθε προσπάθεια, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα να είναι αξιόπιστα, πλήρη, και ακριβή. Παρ' όλα αυτά, το medical4u.club4u.gr δεν εγγυάται για την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των παρεχόμενων στοιχείων και πληροφοριών και δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον λανθασμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους. Ο χρήστης - επισκέπτης, αντιλαμβάνεται και αποδέχεται ότι η χρήση των πληροφοριών που παρέχονται στο medical4u.club4u.gr γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη. Η ιδιοκτησία της ιστοσελίδας, καθώς και οι υπεύθυνοι και διαχειριστές της, ουδεμία ευθύνη φέρουν για οποιαδήποτε ζημία, άμεση ή έμμεση, προκύψει από τη χρήση των πληροφοριών της ιστοσελίδας. Η παρούσα αποποίηση ευθύνης περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών της ιστοσελίδας και οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκληθεί ανεξαρτήτως λόγου.

3. Το medical4u.club4u.gr και οι διαχειριστές του δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των χρηστών - επισκεπτών που προκύπτει από την διασύνδεση με άλλες ιστοσελίδες μέσω συνδέσμων (links) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών που εμπεριέχονται σε κάθε διασυνδεδεμένη ιστοσελίδα.

4. Το medical4u.club4u.gr και οι διαχειριστές του δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση θετική ή αποθετική ζημία των χρηστών - επισκεπτών της ιστοσελίδας, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ. υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), στη διάδοση ιών (viruses) κατά τη διάρκεια χρήσης της ιστοσελίδας ή από το κατέβασμα (download) στοιχείων και αρχείων που περιέχονται σε αυτήν ή σε προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (απώλεια δεδομένων κλπ).

5. Το medical4u.club4u.gr και οι διαχειριστές του δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο πινάκων ανακοινώσεων ή ομάδων συζήτησης (chat, forum κλπ) που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα, καθώς και για κάθε μεταδιδόμενη πληροφορία, η οποία διαθέτει ανακριβές, εσφαλμένο, απειλητικό, σκανδαλώδες, δυσφημιστικό, πορνογραφικό και υβριστικό περιεχόμενο. Απαγορεύεται η μετάδοση ή προσάρτηση παρόμοιων μηνυμάτων ή πληροφοριών, καθώς και όσων επιφέρουν ή δύνανται να επιφέρουν αστική ή ποινική ευθύνη.

6. Τα εμπορικά σήματα και λογότυπα που περιέχονται στο σύνολο των περιεχομένων του medical4u.club4u.gr, είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιριών και απαγορεύεται η χωρίς την έγγραφη άδεια του medical4u.club4u.gr δια των διαχειριστών του ή τρίτου δικαιούχου χρήση τους.

7. Το medical4u.club4u.gr και οι διαχειριστές του διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν την ιστοσελίδα, να προσθέτουν, τροποποιούν ή/και αφαιρούν οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτήν χωρίς καμία προειδοποίηση. Διατηρούν επίσης το δικαίωμα να τροποποιούν ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους.

8. Η χρήση της ιστοσελίδας medical4u.club4u.gr από οποιονδήποτε χρήστη – επισκέπτη, προϋποθέτει ότι αυτός έχει ενημερωθεί και κατανοήσει με επάρκεια και πληρότητα όσα παραπάνω αναφέρονται και ότι συμφωνεί απόλυτα με τους όρους αυτούς

Το Medical4U είναι κατάλληλο για:

  • Κάθε εταιρεία που δραστηριοποιείται στον ιατρικό τομέα και θέλει να επικοινωνήσει όχι μόνο με τους πελάτες της, αλλά με ένα μεγάλο εύρος αποδεκτών σε όποιο μέρος του κόσμου κι αν βρίσκονται.
  • Ιατρούς που χρειάζεται να ενημερώνονται για ειδήσεις, προίόντα, υπηρεσίες, events, κλπ, της ειδικότητάς τους.


Ποιός μπορεί να χρησιμοποιήσει το Medical4U?

  • Εταιρείες διαργάνωσης συνεδρίων, σεμιναρίων, special events, κλπ που έχουν σχέση με τον ιατρικό τομέα.
  • Ιδιωτικά νοσοκομεία
  • Ιατρικές εκδόσεις
  • Ιατρικά portals
  • Ιατρικές εταιρείες
  • Κλινικές αισθητικής

Μέσα από ένα εύχρηστο και γρήγορο περιβάλλον, ο Β2Β χρήστης δημιουργεί και δημοσιεύει ειδήσεις, νέα προίόντα, εκδηλώσεις, κλπ σχετικά με τον ιατρικό τομέα

Η δημοσίευση μπορεί να περιέχει κείμενο, είκόνες, βίντεο, pdf, κλπ.

Με την δημοσίευση, ενημερώνονται ταυτόχρονα όλοι οι χρήστες του mobile application.