Στοχευμένη ενημέρωση
Τα μηνύματα αποστέλλονται σε αποδέκτες που ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο αντικείμενο. Κανένα μήνυμα δεν μπορεί να θεωρηθεί span, γιατί ο αποδέκτης έχει επιλέξει να ενημερώνεται.

Install & Forget
Μετά την εγκατάσταση του mobile application, και τις απαραίτητες ρυθμίσεις, δεν απαιτείται καμία ενέργεια από το χρήστη.

Φιλικό περιβάλλον & άμεση αποστολή μηνυμάτων
Ιδιαίτερη προσοχή έχει δωθεί στο σχεδιασμό του UI για την δημιουργία μηνυμάτων. Το περιβάλλον είναι φιλικό προς τον χρήστη, ενώ αποτρέπει και τη δημιουργία λαθών.
Σε αντίθεση με τα e-mails σε πολλούς αποδέκτες ταυτόχρονα όπου δημιουργούνται ξεχωριστά e-mails για καθέναν, η αποστολή του μηνύματος μέσω του Medical4U γίνεται με 1 κλίκ. Από εκεί και πέρα, η υπηρεσία Medical4U αναλαμβάνει την ταυτόχρονη μετάδοση του μηνύματος πρός όλους.

Στατιστικά στοιχεία
Μέσω των αναλυτικών στοιχείων, η συνεργαζόμενη εταιρεία μπορεί να έχει μια πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα για την ανταπόκριση των μηνυμάτων, τους χρήστες της εφαρμογής, κλπ. Πρόκειται για ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που βοηθά στην βελτίωση της εταιρικής επικοινωνίας.

Διαδραστικότητα
Ο χρήστης της εφαρμογής που ανταποκρίνεται στα μηνύματα δίνει το στίγμα κατά πόσον το μήνυμα προκαλεί το ενδιαφέρον του. Αυτή η δυνατότητα είναι πολύτιμη σε περιπτώσεις events, γιατί είναι ένα στοιχείο το οποίο μπορεί να συμβάλλει στην αποτελεσματική κατάρτιση προϋπολογισμού.